HAITONG
HAITONG
HAITONG

HAITONG hakda

Haitong International 2013-nji ýylda döredildi. Russiýa daşary söwda logistikasynda ýöriteleşdirilen, bazara gönükdirilen, integrirlenen, iň çalt ösýän we iň giňişleýin iş alyp barýan daşary söwda kärhanasy.

kompaniýasy

Näme üçin Haýtongy saýlamaly?

 • Dürli kärhanalary bolan giňişleýin häzirki zaman logistika kompaniýasynäme üçin1
  Dürli kärhanalary bolan giňişleýin häzirki zaman logistika kompaniýasy
 • Birinji derejeli iş topary, ösen enjamlar we yzygiderli dolandyryşnäme üçin2
  Birinji derejeli iş topary, ösen enjamlar we yzygiderli dolandyryş
 • Halkara ýük daşamakda baý tejribe we köp sanly transport ýoly barnäme üçin3
  Halkara ýük daşamakda baý tejribe we köp sanly transport ýoly bar
 • Ygtybarly, çalt, takyk we täsirli hil hyzmatlaryny beriňnäme üçin4
  Ygtybarly, çalt, takyk we täsirli hil hyzmatlaryny beriň
 • Professional müşderi hyzmat topary, müşderi hyzmatyny yzarlamak we satuwdan soňky meseleleri çözmeknäme üçin5
  Professional müşderi hyzmat topary, müşderi hyzmatyny yzarlamak we satuwdan soňky meseleleri çözmek
“Haitong International” her bir müşderä hünär we joşgun bilen hyzmat edýär.Ulag, ammar, satyn alyş we gümrük deklarasiýasy hyzmatlarymyz bar.Has giňişleýin maglumat almak isleseňiz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.