Halkara logistika ýük ammar hyzmatlary

Hyzmat maglumatlary

Hyzmat bellikleri

Häzirki zaman "ammar" adaty manyda "ammar" we "ammar dolandyryşy" däl-de, ykdysady globallaşma we üpjünçilik zynjyrynyň integrasiýasy fonunda ammar bolup, häzirki zaman logistika ulgamyndaky ammardyr.Soňky ýyllarda ammar senagaty barha ösdi, munuň sebäbi halkara we sebit söwdasynyň giňelmegi bilen ammar pudagy köp mukdarda haryt üçin amatly, ygtybarly we bahaly ammar hyzmatlaryny berip biler, şonuň üçinem şeýle boldy köp sanly müşderiniň logistik ammar çözgütlerini üpjün etmegi üçin alada.

zawod6

Diňe ammarlary netijeli dolandyrmak bilen üpjünçilik zynjyrynda ammaryň roly doly ýerine ýetirilip bilner.“Haitong International” ammar dolandyryşynda we hünär dolandyryş toparynda baý tejribä eýedir.Ylmy iş usullary, berk dolandyryş ulgamlary we ammar dolandyryş ulgamlary arkaly müşderilere tygşytly, ygtybarly, takyk we hakyky ammar hyzmatlaryny hödürleýär ware ammar dolandyryşynyň, amal mehanizasiýasynyň we tor maglumatlaşdyrylyşynyň howpsuzlygyny üpjün edýär.

Kompaniýamyzda Suifenhe, Dongning, Yiwu, Moskwa, Ussuri, Almaty we Zabaikal ýaly giňişleýin ammarlar bar, dürli ammar enjamlary, merkezi ýapyk gözegçilik ulgamy, awtomatiki ýangyn duýduryş ulgamy, ogurlyga garşy elektron ulgamy we beýleki howpsuzlyk gorag enjamlary we berk standartlaşdyrylan operasiýa ulgamyny döretdi.Mundan başga-da, kompaniýamyzda motorly we elektrik forkliftler, kranlar we ş.m. ýaly dürli ýüklemek we düşürmek enjamlary bar we ilkinji inwentar dolandyryş usuly we 5S gündelik hyzmat ulgamy (SEIRI sortlamak, SEITON sortlamak) ulanylýar. , SEISO arassalamak, SEIKETSU arassalamak, SHITSUKE sowatlylygy) müşderiniň isleglerine görä saklamak, geçirmek, paýlamak, gaplamak, eltip bermek we beýleki hyzmatlary üpjün etmek.

zawod2
hyzmat-img

Biziň kompaniýamyz ammarlary dolandyrmak boýunça ösen maglumat ulgamyny kabul edýär we ammar dolandyryş maglumat platformasynyň üsti bilen kompaniýanyň tutuş ýurt boýunça ammar toruny dolandyryş ulgamyny emele getirýär we hemmeler üçin resurs meýilnamalaşdyryş, müşderi dolandyryşy, şertnama dolandyryşy, sargyt dolandyryşy we ammar dolandyryşy ýaly ähli amallary amala aşyrýar. ammar, ammar dolandyryşy, ammardan daşarda dolandyryş, ýüklemek we düşürmek dolandyryşy, inwentar duýduryşy, hil gözegçiligi, iş hasaplaşyklary, hasabat we statistiki derňew we ş.m., ammarda we daşarda harytlar barada hakyky gözlegleri bermek , ammar amallaryny amala aşyrmak, paýlamak, inwentar we inwentar maglumatlary we beýleki hyzmatlar, amaly we dolandyryşy torlaýyn maglumatlaşdyrmak.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň