Haryt satyn almak

Hyzmat maglumatlary

Hyzmat bellikleri

Yiwu dünýädäki iň uly ownuk haryt paýlaýyş merkezidir we dünýäniň kiçi haryt paýtagtynyň abraýyndan peýdalanýar.Haitong International, Yiwu halkara haryt bazaryna ýakyn.Bu üýtgeşik geografiki artykmaçlygy bilen, müşderilerimiz üçin iň gowy hilli we iň arzan bahadan önümleri saýlamak we satyn almak has amatly we täsirli.“Yiwu” kiçi haryt bazaryndan başga-da, satyn almalarymyz üçin amatly üpjün edýän amatly, çalt we abraýly üpjünçilik stansiýasy onlaýn satyn alyş merkezi bolan 1688-den peýdalanýarys.Islendik wagt web sahypasynda önüm gözlemek we sargytlary ýerleşdirmek diňe bir has çalt we täsirli tapylmaz, önümleri iň arzan we ýokary hilli önümleri tapmak üçin gysga wagtyň içinde köp kanally üpjünçilik zynjyrlary bilen deňeşdirip bolar we müşderilere iň ýokary hilli we iň netijeli ýokary hilli hyzmatlary bermäge borçlanýar.

Satyn almagyň esasy kategoriýalary

 • Enjamlar we onuň bölekleri: doldurma maşynlary, burawlar, nebit nasoslary, baler, kartoçkalar ...
 • Poslamaýan polatdan ýasalan önümler: poslamaýan polatdan ýasalan poslamaýan polatdan ýasalan gap-gaçlar, poslamaýan polatdan ýasalan gap-gaçlar, poslamaýan polatdan ýasalan gaplar ...
 • Aşhana enjamlary: tabaklar, tabaklar, spatulalar, küýzeler, tagamly çüýşeler ...
 • Bambuk we agaç önümleri: bambuk turbalary, bambuk sebetleri, bambuk matalary, bambuk senetleri ...
 • Arassalaýjy enjamlar: çotgalar, ýuwulýan ýassyklar, süpürgeler ...
 • Plastiki önümler: plastik haltalar, plastik ellikler, plastmassa galyplar, plastik çüýşeler ...
 • Aýna gap-gaçlar, keramiki önümler: aýna käseler, aýna çüýşeler, şem tutýanlar, keramiki käseler, keramika senetleri ...
 • Vanna üçin amatly şertler: Duş perdeleri, Duş gapaklary, hammam düşekleri, tekjeler ...
 • Öý enjamlary: ses enjamlary, elektrik bişiriji, saç guradyjy, elektrik çäýnek ...
 • Balyk tutmak üçin enjamlar: balykçylyk liniýasy, balyk hasasy, balyk tor, çeňňek
 • Haýwan haýwanlary: pişik iýmit jamy, haýwan diwany höwürtgesi ...
 • Çyra seriýasy: LED potolok çyrasy, sahna çyrasy, stol çyrasy ...
 • Açyk mebel: açyk bukulýan oturgyçlar, açyk düşelge bukulýan stollar, açyk raflar
 • Ogaoga fitnesi: Dambbelller, çäýnekler, çekijiler, garyn tigirleri, bökmek arkanlaryny sanamak, barbell plitalary ...
 • Baýram sowgatlary: Ro Christmasdestwo köýnekleri, Ro Christmasdestwo agaçlary, hrustal bezegler, reňkli sim çyralary, peýzacape bezegleri sumkalar, oýunjaklar we beýleki önümler
 • Torbalar, oýunjaklar we beýleki harytlar

Mysal

satyn almak11
satyn almak12
satyn almak10
satyn almak9
satyn almak8
satyn almak7
satyn almak6
satyn almak5
satyn almak2
satyn almak4
satyn almak3
satyn almak

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň